Forsiden |  Landene |  Flaggkonkurranse |  Kartkonkurranse |  Om nettstedet

Informasjon

Om nettstedet

Kilder

 

KILDER

Utgangspunktet for nettstedet da det ble lansert, var informasjon fra "The World Factbook", som verdensland.no har oversatt fra engelsk (etter tillatelse). Alle kart og flagg er kopiert fra dette nettstedet, og kan fritt kopieres fra verdensland.no med mindre det er opplyst om annet for de aktuelle kartene/flaggene. All annen tekst på verdensland.no har verdensland.no imidlertid opphavsrett på, og denne kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kildene som er brukt på verdensland.no for innhenting og bekreftelse av informasjon, er listet opp under. Det legges vekt på å presisere at all informasjon på verdensland.no enten er oversatt fra "The World Factbook", eller er egenprodusert på bakgrunn av en miks av ulike kilder, og at ingenting er kopiert fra andre steder uten at dette er opplyst om og gitt tillatelse til.

Kilder:

The World Factbook
Wikipedia

Copyright © www.verdensland.no 2006-2007
Oppdatert av post@verdensland.no